Warning: Creating default object from empty value in /web/htdocs/www.duchovniprostor.cz/home/www/wp-content/plugins/fastwp-redux-borano-extension_off/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Poselství od Mamů z kmene Kogi | Duchovní prostor

Poselství od Mamů z kmene Kogi

My, Mamové ze Srdce světa, které je také Srdcem vesmíru, zdravíme z našeho posvátného domu v Sierra Nevadě de Santa Marta v Kolumbii všechny naše mladší bratry a sestry všech ras světa, velké bratrstvo, všechny mistry, pracovníky světla, všechny, kteří jsou na cestě změny vědomí, ty, kteří se probouzejí k novému vědomí, a také všechny, kteří ještě spí. Vybízíme vás, abyste se zamysleli nad tím, co je zřejmé, o čem všichni mluví, nad poselstvím, které nás všechny korunuje jako jeden celek, v jedné bolesti, v jednom utrpení, jako jedno lidstvo, které trpí a volá, že je zlomené a které musí povstat posílené, jiné, osvobozené od nechápavého ega, od hodnot, které nám nepomohly, a od sil, které nás nechaly slabé a unavené jejich nošením a které nám nepomohly, když jsme je nejvíce potřebovali. Matka promluvila, život nám to vykřičel do tváře, příroda to odhalila, nezáměrné ohně to vykřičely jako Pravdu.

Ale my jsme je neslyšeli, protože jsme byli zaměstnáni grandiózní prací pro sebe, protože se nás přímo nedotýkaly, protože jsme byli zaměstnáni budováním lepších zítřků, aniž bychom věděli pro koho a pro co. Dnes nemůžeme říci, že nás to zaskočilo, že jsme nebyli varováni, že to bylo překvapení. Neříkejte, že nás nevarovali. My, Mamové, kteří jsme se po stovky generací a rodů učili rozvoji komunikace s vyššími a nižšími dimenzemi, kteří jsme žili 18 let svého současného života učením jak umlčet svou mysl, znecitlivit svá biologická těla a smysly, uhasit své ego, uspat svou mysl, aby nesoudila, neodsuzovala, nezatracovala. V těchto letech a až do konce naší existence se nadále učíme být Mamy zostřováním smyslů vyšší bytosti a cvičíme se vnímat pomocí smyslů duše a srdce šepot božství nesený větrem, vánkem, vodou, mraky, horami, zvířaty, lesy, velmi malými entitami, jako jsou bakterie, viditelnými a neviditelnými bytostmi, jako jsou strážci našich posvátných míst. Dozvěděli jsme se, že promlouvají nevinným smíchem dětí, starou moudrostí toho, kdo už odchází, barvou mraků, táním Chundwas (sněhových vrcholků), ptáků, kteří přestali létat, sopek, které se zmateně probudily a začaly hřmít, až se Matka Země zachvěla.

My, Mamové, jsme to četli, chápali, byli jsme toho svědky, když se změnila pomalá a přesná chůze otce Slunce, které objímalo Matku Zemi, dokud ji nespálilo, a když měsíční cykly přestaly být v souladu s přímým životem, s dobou setby a sklizně. Mladší bratři a sestry, věci, které se vám mohou zdát bezvýznamné, mají pro nás, Mamy, obrovský význam. V každé přírodní události, v každém projevu vidí Mamové posla a poselství, strážce, učitele, rádce, kteří nám nabízejí možnost naslouchat, vést dialog s nimi, s Matkou přírodou a s Matkou Zemí. Učíme se tak síle vést, aniž bychom trvali na tom, aby nás ostatní následovali. Viry, bakterie, ty, kteří pro nás dělají dobré věci nebo nás sužují či mění náš čas a prostor, nazýváme našimi Staršími bratry. Dnes jedna jediná malá entita vyvolává obrovské rozrušení, které nás všechny nutí zastavit se na naší posvátné cestě života.

Pro nás, Mamy, se v době, kdy Matka Země zažila svůj první úsvit, vše manifestovalo z ducha, v Ánugwe. Pak se vše projevilo v Ti’na. Ánugwe je nehmotná síla existence, nehmotná a větší “Síla zákona”, která řídí a ovládá vše, co existuje v přírodě a ve vesmíru. Ti’na je síla v hmotné podobě, viditelná a projevená z Ánugwe. V Ti’na se tedy projevují všechna království, zvířata, rostliny, vody, skály a vše, co existuje. Přišly jako první, před námi, v Ánugwe, kde se manifestovaly jako nejvyšší síla života, stvoření, a proto musely pokračovat v Ti’na. My jsme přišli do Ánugwe a Ti’na jako poslední. Přišli jsme včera, a přestože jsme dosud nebyli schopni pochopit, proč jsme přišli, ani proč jsme byli poslední, ani jaké by mělo být naše posvátné poslání, nebo proč jsme přišli, abychom byli se staršími bratry, stali jsme se jejich katy a jako kanibalové jsme mnohé z nich začali požírat a ničit. Změnili jsme řád stanovený Nejposvátnějším zákonem vesmíru, Zákonem původu, který je Zákonem řádu, života a úcty k vnitřnímu bytí. Nenaučili jsme se postavit se na úroveň Matky Země ani přírody. Jako rozmarné děti zaslepené silou rozumu, začali jsme vše měnit, ničit, vyhlazovat vše, co nám stálo v cestě.

Byli jsme tak mocní, že jsme v mžiku přehřáli planetu, rozmrazili póly a způsobili, že mnoho bratrů flóry a fauny zmizelo. Znečistili jsme vítr a vzduch. Jen málokdo jednal s vědomím transformace a chtěl změnit systém. Tento chaos nám dnes vládne. Až dosud jsme si hráli s ohněm. Vyvedli jsme sami sebe z rovnováhy. A pak nás virus, nejmenší z elementálů, nejbezvýznamnější stvoření před očima mladších bratrů, donutil zastavit závodění, v němž jsme ani nevěděli, za čím běžíme. Ten virus se stal velkým učitelem, autentickým poslem.

Z našich komunikačních míst s portály z různých dimenzí my, Mamové, vnímáme, že tento učitel je živen strachem, vibruje jím a je posilován strachem, který vnímá v nás všech, kteří cítíme hrůzu ze ztráty toho, co máme, co jsme vybudovali nebo plánovali vybudovat. Jako lidstvo jsme byli korunováni vibrací strachu. Z posvátných míst nám Strážci posílají odvahu a my, Mamové, k této odvaze přidáváme velkou dávku solidarity, bezpodmínečné lásky a důvěry v sebe sama, abychom ji šířili mezi ostatní jako účinný štít proti strachu.

My, Mamové, mluvíme s Matkou Zemí, mluvíme se životem a s bytostmi ze všech říší. Z našich posvátných úřadů prosíme o odpuštění, nejprve pro sebe, naše sousedy, vítr, vodu, zvířata a rostliny. Uzdravujeme je, vyrovnáváme je, protože uzdravením a vyrovnáním našich Starších bratří uzdravujeme a vyrovnáváme sami sebe, protože vše je integrováno do celku vzájemnou interakcí a interakcí s námi samými. Teprve až dosáhneme nové rovnováhy, bude Nové lidstvo posíleno solidaritou a umožní cestu Nové Zemi, povýšené, ctěné, respektované a milované. Pak bude možný nejen čistý vzduch, nejen zdravá zvířata, rostliny, ale každý prvek, každá bytost bude plnit své poslání, aniž by byla ničena, poškozována tím, čemu se říká rozvoj, civilizace, moderní doba a co my, Mamové, nazýváme nevědomím.

Naše posvátná Matka Země bude chráněna, když se jako lidstvo rozhodneme dělat věci s respektem a úctou ke všemu živému. Pro nás, Mamy, je to výzva ke změně a transformaci bez agrese, s láskou a laskavostí. Je to něco, o čem mluvíte jako o transformaci nebo mutaci, kterou provádějí moderní viry. Mamové to vnímají jako blížící se realitu, k níž můžeme dospět s největší pokorou, která nám pomůže s absolutní pravdou, abychom se dokázali omluvit sami sobě, všem bratrům a našim starším bratrům, aby došlo ke změně postoje, k proměně vědomí a návyků myšlení před touto posvátnou planetou, před touto posvátnou matkou a před našimi posvátnými staršími bratry.

Ukázali jsme, jakou máme moc měnit, transformovat. Využijme stejnou sílu k tomu, abychom přeměnili své vědomí přidáním silné dávky lásky, soucitu, úcty a respektu k životu, aniž bychom s pýchou nebo arogancí odmítali starší bratry přírody, protože tu byli dříve než my. Matka Země, Strážci našich posvátných míst, Mamové z Chundwas nás všechny vyzývají a mobilizují Mamy a mladší bratry a sestry, abychom společně pracovali na uskutečnění této změny v lidstvu a ve světě. Kéž nás všechny provází síla, světlo a láska, abychom tuto proměnu v tomto čase změn uskutečnili.


Duni.

Mamo Dwawiku Izquierdo, Mamo Arhuaco ze Sierra Nevada de Santa Marta, Kolumbie.

Zpracovala a ze španělštiny do angličtiny přeložila Amanda Bernal-Carlo, prezidentka organizace The Great Balance.
Do češtiny přeložil Marek, Duchovní prostor. Převzato z webu https://thefountain.earth/.

0 0 votes
Article Rating
Pro další sdílení
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments