Prostor pro rozjímání, inspiraci, synchronicitu, pokoru, vděčnost a poznávání Vesmíru i sebe sama.

DUCHOVNÍ PROSTOR

Vítáme Vás na stránkách Duchovní prostor. Vnímáme kolem sebe rostoucí zájem o poznávání tajemství Vesmíru, přírody, duše i lidského těla a chceme se svojí troškou podílet na vytváření onoho prostoru pro poznání a duchovní rozvoj každého, koho volání duše na tuto cestu přivede.

Jsme pár a kráčíme po něčem, co se může nazvat duchovní cesta. Ač jsme již něco poznat stačili, s každým dalším poznáním zjišťujeme, jak málo toho vlastně víme a kolik je toho ještě před námi zahaleno v mlze. Chceme tedy společně s vámi onu mlhu postupně rozpouštět, pronikat jí a nechat se překvapovat, co se v ní všechno skrývá.



Momentálně žádné vypsané akce

Facebook

Duchovní prostor

1 day 19 hours ago

Seděla vzadu, tak řekli, že se stydí, postavila se do čela a nenáviděli její pýchu, požádali ji o radu a potom zpochybnili její vedení, označili ji za hlasitou a pak byli šokováni jejím mlčením. Když nesdílela žádné ambice, řekli, že je to smutné, tak jim řekla své sny a řekli, že je šílená. řekli jí, že budou poslouchat, a pak si zakryli uši, a pak ji objali, zatímco se smáli jejímu strachu. A ona si to všechno poslechla a myslela si, že by přece měla, snažit se ze všech sil být tou dívkou, kterou vidět chtěli. Ale jednoho dne se zeptala, co je nejlepší pro ni, a ne pro blažený pocit jejich. A pak šla do lesa a stála tam se stromy, slyšela šepot větru a tančila s listy, mluvila k vrbě, jilmu a borovici, a pověděla jim, všechno to, co slyšela od nich. Pověděla jim, že nikdy není akorát, že je vždy buď příliš málo, nebo až přespříliš moc, příliš hlasitá nebo příliš tichá, příliš divoká nebo příliš slabá, příliš moudrá nebo příliš pošetilá, příliš smělá nebo příliš zbabělá. Nakonec našla malou mýtinu obklopenou jedlemi, a tam se zastavila... a slyšela, co jí říkaly stromy, seděla tam celé hodiny a nechtěla odejít, neboť les neříkal nic, jen ji nechal dýchat.“ Přeloženo z angličtiny z básně Becky Hemley "Breathe".

Duchovní prostor

2 months 4 days ago

Co není v pořádku v pozemské sféře, ovlivňuje sféru astrální Nejen naše pozemská sféra, ale také sféra astrální a vyšších rovin vědomí jsou propojené a ovlivňují se navzájem. To znamená, že pokud něco není v pořádku v naší pozemské sféře, může to mít dopad i na sféru astrální a dále na vyšší duchovní roviny. Například negativní myšlenky, emoce, agresivní a mnohdy i nelidské jednání a myšlení a falešné postoje mnoha lidí mohou vytvářet negativní energie, které se nevratně šíří do sféry astrální a dále na vyšší roviny. Tyto energie potom zpětně narušují harmonii a rovnováhu v duchovním světě a mají dopad na naše životy a na vše, co souvisí s člověkem, s lidskostí a lidským jednáním. Na druhé straně, pozitivní myšlenky, emoce, jednání a postoje mohou vytvářet pozitivní energie, které mají pozitivní vliv nejen na naše životy, ale také na sféru astrální a vyšší roviny. Svět tvoříme my sami, jen nevíme, jak to děláme. Je tedy důležité mít na paměti, že všechno, co děláme, myslíme a cítíme, má vliv nejen na naše okolí, ale také na duchovní roviny, které mohou být pro oko neviditelné, ale jsou stále přítomné a ovlivňují náš život a (celostní) vývoj. Cesta za Sluncem, za Světlem a Láskou je cestou do vlastního nitra. Tato cesta je nádherná ve své všestrannosti, nepřekonatelná ve své jedinečnosti a dokáže nás ochránit před temnými energiemi - pokud je upřímná a pravdivá. Chránit se před negativní energií tohoto světa, chránit se před vstupem do negativních konfliktů, kterých je kolem nás v

Nejnovější příspěvky

ŠPATNĚ – CHYBA – VINA

ŠPATNĚ – CHYBA – VINA

ŠPATNĚ – CHYBA – VINA Občas přemýšlím, proč jsme si tolik oblíbili tato slova. A stále více jsem při tom přesvědčen, že se nejedná o nic jiného, než zejména o prostředek k ponižování druhých a s tím spojené povyšování sebe nad ostatní. Je vůbec možné udělat něco špatně, dopustit se chyby? Je chyba, když se ...
Ve středu

Ve středu

VE STŘEDU Až octnete se ve středu, vzpomeňte jaké to bylo když neposlouchali jste své tělo Kdy kolem středu točili jste se v marné snaze jak mrtvá družice na oběžné dráze Jen ve středu totiž rovnováha možná je V něm leží každého skrytá naděje Naděje, že střed svého bytí v sobě nalezne A z toho ...