TWISTED HAIRS

„Twisted Hairs“ (Zapletené vlasy) byli dle staré indiánské tradice stařešinové, kteří pocházeli z různých kmenů severní, střední i jižní Ameriky, kterou nazývali Želví ostrov. Twisted Hair býval obvykle respektovaným medicinmanem či šamanem a byl zasvěcený do tajemství, poznání a rituální praxe daného kmene. Mohli to být muži i ženy a byli považováni za nositele duchovní síly a poznání.

Twisted Hair se však odlišovali od tradičních šamanů a medicinmanů tím, že na rozdíl od nich měli potřebu, až touhu získávat poznání z všemožných zdrojů. Tito muži a ženy nebyli ochotní slepě přijímat tradiční učení svých kmenů, jelikož jakkoli v něm mohlo být mnoho moudrosti, uvědomovali si, že každé učení má svá omezení a zaměření. Namísto toho se tedy rozhodli vydat se do světa a putovat divočinou, stejně jako od osady k osadě a získávat učení a vědění ze všech směrů a zdrojů (živly, zvířata, duchové, hvězdy, kmenoví stařešinové…) kola života, ve snaze nalézt svůj střed a dostat se do souladu s Duchem.

V řeči indiánů vlas symbolizuje vědění, a proto Twisted Hair byl ten, který splétá vědění ze všech zdrojů do své Cesty srdce a tvoří z nich své vlastní poznání skrze osobní zkušenost.

Postupně se začali setkávat a ve sdílecích kruzích si vyměňovat své poznání a zkušenosti. Na velkém setkání, které mělo proběhnout v roce 1224 n.l. v mexické Oaxace, došlo k jejich vzájemnému propojení, přičemž se poprvé označili jako “Twisted hairs” (lakotsky Yupemni Hi). Dle některých legend měli být na setkání rovněž dokonce potomci Keltů a Vikingů. Vytvořili zde radu starších, jež si předsevzala poskytnout své vědění a pomoc každému, kdo ve svém vtělení na Zemi rozpoznal jako primární účel získávání poznání, aby dosáhl osvícení a naučil se být člověkem, který přináší sobě, ostatním a životu jako takovému Krásu.

Jako součást tohoto procesu rada starších ustanovila sérii ceremoniálních zasvěcovacích rituálů a úkolů pro každého (duchovního) bojovníka, aby se mohl stát odpovědným sám za sebe a neustále se rozvíjejícím. Učedníci si osvojovali bytí v harmonii a souladu s neustále se měnící energií Všehomíru. Učili se jak setrvávat ve svém středu i uprostřed úplného chaosu a následovat posvátné zákony Ducha. Současně se naučili žít v souladu se svým poznáním, konat v souladu se svými slovy a odívat svět do Krásy při své pouti za poznáním v tom velkém úkolu, zvaném Život.

0 0 vote
Article Rating
Pro další sdílení
  •  
  •  
  •  
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments